Blogs Ads

Sunday, 30 September 2012

Siapakah yang di katakan 'Ahlul Bait' Rasulullah?

Ada terdapat pelbagai pendapat dan perbalahan tentang siapakah yang di katakan 'Ahlul Bait' Rasulullah,namun seperti yang saya katakan,jika terdapat perbalahan dan kekeliruan dalam sesuatu perkara,maka ada baiknya kita berpatah balik kepada Al Quran dan Sunah Waljamaah,kerana hanya dengan ini kita akan terlindung dari kesesatan.

ADAKAH sesiapa di antara kita masih BELUM atau TIDAK faham makna 'Al Quran dan Sunah Waljamaah'?  
<<sila klik diBAWAH>> :

 AL QURAN DAN SUNNAH WALJAMAAH  

 MENGAPA MESTI KEMBALI KEPADA AL QURAN 

BUKTI KEDATANGAN AL QURAN

APA ITU 'KUN FAYA KUN'?

BERbalik kepada perbincangan kita mengenai siapakah yang di katakan 'Ahlul Bait',
Pemilihan bukanlah kerana pilih-kasih Rasulullah saw terhadap keluarganya, tapi semata-mata karena kehendak Allah swt.

Dan memang dalam menentukan sikap Rasulullah saw tidak pernah berdasarkan hawa nafsu tapi semata-mata karena kehendak Allah swt:


“Dia (Rasulullah) tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tetapi ia semata-mata berdasarkan wahyu diwahyukan kepadanya.(An-Najm: 3-4)

Keluarga Rasulullah saw yang istimewa inilah yang disebut dengan istilah keluarga nubuwwah, keluarga kenabian. Mereka ini hanya lima orang:

Rasulullah saw sendiri,
Ali bin Abi Thalib,
Fatimah,
Hasan 
Husein. 

Lima orang inilah yang oleh Al-Qur’an disebut sebagaiAhlul bait”, orang-orang yang disucikan oleh Allah swt dari salah dan dosa melalui peristiwa Al Kisa,

Lantas apakah itu Al Kisa wahai saudara dan saudari? SILA klik disini>>>MENGENAI AL KISA

Allah swt menyatakan dalam firman-Nya:

“Sungguh tiada lain Allah berkehendak menjaga kamu dari dosa-dosa hai Ahlul bait dan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya.” (Al-Ahzab/33: 33)Untuk mengetahui lebih detail penjelasan Rasulullah saw dalam hadis-hadisnya tentang siapa yang dimaksud “Ahlul bait” dalam ayat ini dan Asbabun nuzulnya.  

Perbedaan Timbal-balik dakwah para Nabi (as)

Dalam hal timbal-balik dakwah para Nabi (as) dari umatnya ada perbedaan.
Tentang upah dakwah para nabi Allah swt menyatakan:

(ia berkata): “Hai kaumku, aku tidak meminta harta benda kepada kamu (sebagai upah) dalam dakwahku. Upahku hanyalah dari Allah dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui.” (Hud: 29)

Katakanlah: “Upah apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Saba’: 47)

Katakanlah: “Aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kamu dalam menyampaikan risalah itu, melainkan (mengharapkan kepatuhan) orang-orang yang mau mengambil jalan kepada Tuhannya.” (Al-Furqan: 57)

                                                                                                                                                              

Adapun upah dakwah Rasulullah saw Allah swt menegaskan dalam firman-Nya: 

Katakan (hai Muhammad): “Aku tidak meminta upah apapun kepada kalian dalam dakwah ini kecuali kecintaan kepada keluargaku.” (Surat Asy-Syura: 23)

Dalam ayat ini Allah swt menegaskan bahwa upah yang harus berikan oleh umat Rasulullah saw kepada beliau dalam dakwahnya adalah kecintaan kepada “Keluarga Istimewa” beliau yang dalam surat Al-Ahzab: 33 sebagai “Ahlul bait”.

Hal yang berkaitan tentang Ahlul Bait:-SILA KLIK DIBAWAH:-

MENGENAI NASAB RASULULLAH MELALUI FATIMAH DAN ALI


Disclaimer

Wallahualam bisawab...semua yang dituliskan di blog ini berdasarkan kefahaman dari informasi yang sahih menurut ahli sunah waljamaah iaitu berpandukan al Quran dan hadis sahih,bukan dari andaian maupun dongengan semata-mata.

setiap kepercayaan adalah keimanan kepada agama Allah,...

apakah masih ada diantara kalian yang berani meniadakan kekuasaanNya serta berani mempertikaikan kebenaran serta kehendakNya?

saya mungkin tersilap ejaan atau penulisan cerita...sila betulkan...

mari kongsi ilmu yang sahih dan sejati ,
bukannya dengan marah dan iri hati.

terima kasih wahai saudara-saudari muslimku..